Ravenna a 8 památek UNESCO z 5. století

Ravenna – město na východním pobřeží Itálie a hlavní město provincie Ravenna zůstává ve stínu mnohem slavnějších Benátek, které jsou asi 150 km na sever od Ravenny. I tak si město dokázalo zachovat několik památek, které jsou mnohem starší, než nejslavnější budovy Benátek.

Ravenna a její památky UNESCO

V městě se nachází celkem 8 památek UNESCO, které pochází i z 5. století našeho letopočtu. Všechny společně byly na seznam světového dědictví zapsány v roce 1996.

Neonova křtitelnice

Neonova křtitelnice má hned několik názvů, ale nejčastější setkáte s italským: Battistero Neoniano a anglickými: Baptistery of Neon nebo Orthodox Baptistery.

Jde o jednu z nejstarších budov ve městě Ravenna. V prvopočátku se jednalo o městské lázně, ale v 5. století našeho letopočtu nechal biskup Ursa přestavit tyto veřejné lázně na modlitebnu. Přestavba proběhla v letech 450 až 477 a ihned po dokončení došlo k výzdobě interiéru. Dokončení křtitelnice se však biskup Ursa nedožil a tak se jmenuje podle jeho nástupce biskupa Neona. Výzdoba vnitřku modlitebny se kromě minimálních změn zachovala do dnes. Jde o jednu z nejlépe zachovaných budov Řecko-Římského umění.

Vzhledem k tomu, že budova je velmi stará a zdejší podloží není nejpevnější, tak se pomalu propadá. V dnešní době je „utopena“ o necelé 3 metry oproti původnímu stavu.

Křtitelnice byla součást velké baziliky, která byla zničena v roce 1734.

Ravenna a 8 památek UNESCO z 5. století - Italie - cestování - dovolená v itálii - Panda na cestach - panda1709
Ravenna a 8 památek UNESCO z 5. století – Itálie
Neonova křtitelnice – Exteriér

Jedná se o osmihran, který má na každé straně osmihranu jedno okno a dva výklenky. Na střeše budovy je původní kopule. Osmiboký tvar křtitelnice má symbolizovat sedm dní v týdnu a jeden den navíc jako Den vzkříšení a věčného života.

Neonova křtitelnice – Interiér

Nejvzácnější stropní mozaika zobrazuje Svatého Jana Křtitele, který právě křtí Ježíše Krista v řece Jordán.

Hrobka Galla Placidia (Mausoleum Galla Placidia)

V prvopočátku patřila budova církvi a její původní účel není znám, ale v letech 440 až 450 ji císař Theodosius I. nechal přestavět na hrobku. Hrobka obsahuje celkem tři sarkofágy. V největším sarkofágu byly umístěny pozůstatky Galla Placidia (dcera císaře Theodosius). V roce 1577 její ostatky zmizely neznámo kam – jedna z verze mluví o tom, že došlo ke spálení z nedbalosti. Pravý sarkofág obsahuje pozůstatky syna Galla Placidia (Římský císař Valentinián III.) . V levém sarkofágu jsou pravděpodobně umístěny pozůstatky manžela Galla Placdia – císaři Constantiusovi III.

V dřívějších dobách byla budova propojena s kostelem Santa Croce, což byl kostel císařského paláce postaveného 417. Tento kostel byl zničen.

I tato budova má podobný problém jako Neonova křtitelnice. Díky mělkému podloží se propadá, proto byla podlaha zvýšena o více než metr, aby nedocházelo k zatopení budovy.

Křtitelnice Ariana

Nebo také Baptistie Ariana v Ravanně. Křesťanská stavba, kterou nechal postavit král Theodorik Veliký koncem 5. století našeho letopočtu a počátkem 6. století byla dokončena. Křtitelnice byla zasvěcena Svatému Theodorovi v roce 526. Se stavbou se pak dlouho nic důležitého nestalo, ale samozřejmě chátrala a v roce 1543 došlo k rekonstrukci. Dnes není jasné, ze kterého období pocházejí zdejší mozaiky – někteří historikové říkají, že k jejich ztrátě muselo dojít po smrti Theodorika Velikého. Jiné zdroje prý ukazují na to, že byly zničeny právě během rekonstrukce v roce 1543.

Z tvaru z vnějšku je na první pohled vidět, že budova se nechala inspirovat asi o 100 starší Neonovou křtitelnicí. Stejně jako Neonova křtitelnice má i Křtitelnice Ariana osmiboký tvar. Napodobení proběhlo i uvnitř a to mozaikou na stropě křtitelnice. I zdejší mozaika zobrazuje křtění Ježíše Krista Svatým Janem Křtitelem. V okolí tohoto obrazu je dvanáct apoštolů.

Původní podlaha se nyní nachází asi 2,5 metrů pod okolním povrchem.

Arcibiskupská kaple

Arcibiskupská kaple nebo také The Archbishop’s Chapel a Archiepiscopal Chapel. Je malá kaple u biskupského paláce v Ravenně. Jedná se o nejmenší s dochovaných vzácných mozaikových staveb v Ravenně. Kaple byla postavena v letech 433 až 450 našeho letopočtu a nechal ji postavit arcibiskup Petr II., poté co se stal arcibiskupem. Mozaiky jsou u této stavby v původním stavu, ale pravděpodobně sem byly doplněny asi o 10 let později.

Dnes je tato kaple zasvěcena Svatému Ondřeji, ale dle některých dokumentů byla původně zasvěcena někomu jinému. Kdy došlo k přesvěcení kaple, není známo. Spodní části stěn kaple jsou zdobeny mramorem a horní vzácnou mozaikou.

Bazilika Sant ‚Apollinare Nuovo

Tuto baziliku nechal postavit Theodorik Veliký (stejně jako Křtitelnici Ariana) na začátku 6. století našeho letopočtu. Kostel byl původně v roce 504 zasvěcen Kristu Vykupiteli, ale za vlády byzantského císaře Justiniána I. došlo k přesvěcení kostela na „Svatý Martin na zlatém nebi“.

Jméno baziliky se pak měnilo ještě jednou a to v roce 856. V tomto roce sem byly převezeny ostatky Svatého Apollinara.

Bazilika za svou dlouho historii prošla několikrát rekonstrukcí a několik vzácných mozaik bylo v průběhu rekonstrukcí zničeno, přesto se spousta z nich dochovala v původním stavu a to až do První světové války. Po první světové válce došlo k další rekontrukci.

Hrobka Theodorika Velikého

Mauzoleum Theodoric (Italsky Mausoleo di Teodorico) byla postavena v roce 520 našeho letopočtu Teodorikem Velikým jako jeho budoucí hrob. Jde o jednu z nejpozoruhodnějších budov své doby.

Snad největší záhadou je střecha budovy, která je tvořena pouze jedním kamenem o průměru 10 metrů. Váha kamene se odhaduje na 260 tun (Jde o váhu přibližně 175 osobních automobilů nebo 100 slonů). Bohužel není známo, jak se tento kámen dostal tak vysoko, ale zcela jistě by to byla zajímavá informace. Vědcům se podařilo zjistit, že tento kámen pochází z Istrie v dnešním Chorvatsku, takže sem téměř jistě dopraven po moři. Po souši by dnes urazil více než 400 km.

Uprostřed podlahy hrobky se nachází místo, které bylo určeno pro ostatky Theodorika Velikého. Jeho ostatky byly odstraněny neznámo kam během byzantské vlády.

Bazilika San Vitale

Bazilika San Vitale – kostel, který je jedním z mála příkladů křesťansko-byzantského umění v Evropě. Stavba kostela trvala přes 20 let (stavěl se v letech 526 až 547 našeho letopočtu). I když se z původní stavby zachovala spousta vzácných mozaik, došlo i k přestavbě kostela. V letech 1778 až 1782 byly vyrobeny barokní fresky v kopuli kostelní věže.

Basilica of Sant‘ Apollinare in Classe

Basilica of Sant‘ Apollinare in Classe se nachází nedaleko od města Ravenna. Bazilika byla postavena v 6. století našeho letopočtu na příkaz biskupa Ursicina. Při stavbě bylo použito několik náhrobků, z čehož lze usoudit, že stojí na místě dřívějšího pohanského hřbitova.

Sant’Apollinare byl vysvěcen v roce 549 biskupem Maximianem a zasvěcen Svatému Apollinarisovi, což byl první biskup Ravenny. K bazilice byla v 9. století přistavěna kulatá zvonice.

Ravenna a její další památky

Ravenna – Kostel San Giovanni Evangelista

Krásný kostel postavený v gotickém stylu v 14 století. Některé jeho prvky jsou zřejmě až z 5. století, ale nebyl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO a to hlavně proto, že byl za Druhé světové války téměř zničen a následně postaven znovu. Některé zbytky původního kostela byly použity pro stavbu nového. Původní kostel byl postaven Galla Placidií po tom, co přežila velkou bouři na moři.

Ravenna – Kostel Santa Maria Maggiore

Uvnitř tohoto kostela můžete vidět vzácné malby slavného italského renesančního umělce Luca Longhi.

Ravenna – historie města


Angličtina na cesty

www.Anglina.uNas.cz

Web který podporuje Pandu velkou

www.Panda1709.com 

2 komentáře: „Ravenna a 8 památek UNESCO z 5. století

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *