Panda velká

Panda velká (v angličtině Giant panda) je jedním z nejvzácnějších a zároveň nejohroženějších druhů zvířat na světě. Někdy se můžete setkat i s názvem medvěd panda nebo jen panda. Tento medvěd, kterého snadno poznáte podle černých fleků na jinak bílém kožichu, černých fleků kolem očí a uší, žije hlavně v jižní a centrální Číně. I když obecně medvědi jsou převážně všežravci, tak jídelníček pandy obsahuje převážně bambus. Vědci tvrdí, že bambus tvoří až 99 % jídelníčku pandy velké. Zbylé jedno procentu tvoří mršiny všeho druhu nebo jiné traviny.

Panda velká žije hlavně v Čínském pohoří Sichuan a také v sousedních pohořích Shaanxi a Gansu. V důsledku kácení lesů a rozšiřování zemědělství byla panda vyhnána z původního domova v nížinách kolem zmíněných pohoří. Hlavně v posledních desítkách let se ukazuje, jak jsou tito roztomilí medvědi zranitelným druhem a že reálně hrozí, že o ně přijdeme.

Panda velká v zajetí

V Číně jich žilo v zajetí 239 a dalších 27 v dalších zemích dle údajů z roku 2007. Další součet byl proveden v roce 2014. V roce 2014 žilo mimo Čínu 49 medvědů v 18 zoo v celkem 13 zemích.

Panda velká v divoké přírodě

V divoké přírodě se populace pandy těžko odhaduje. Medvědi v současné době žijí hlavně v těžko přístupných terénech, a proto se odhady o počtu volně žijících pandách liší. Bohužel žádné údaje nejsou dostatečně příznivé. I když některé z nich uvádějí, že populace pandy je na vzestupu dokonce až o 16 % za poslední 4 roky, tak stále žádný údaj neuvádí, že by volně žijících medvědů bylo více než 3000.

Panda velká jako symbol

Tento kriticky ohrožený medvěd se stal symbolem nejen své domovské země Číny, ale také symbolem organizace World Wide Fund for Nature, zkráceně WWF (Světový fond na ochranu zvířat). WWF si tento symbol vybrala podle pandy Chi Chi, která se v roce 1958 stala první pandou žijící v západním světě. Chi Chi se stěhovala z Pekingu do Londýna a poprvé tak došlo na to, že tento vzácný druh dokázal přežít pro něj v novém světě. Dalším důvodem pro použití tohoto loga byla možnost využít logo v černobílém tisku. Od té doby se logo několikrát lehce změnilo a nikdy nepřišla žádná podstatná změna. Panda stále zůstává hlavním symbolem WWF.

Co o pandách možná nevíte?

Že mají pandy černobílou hustou srst a že vypadají podobně jako medvědi, ví skoro každý, ale o pandách možná nevíte:

 • Na délku mají 1,3 až 2 metry
 • V kohoutku měří 60 až 90 cm
 • Váha samce do 150 kg a samice do 140 kg, průměrná váha se pohybuje kolem 110 kg
 • Tvar lebky je typický pro masožravce – i když vypadá roztomile, jde o šelmu
 • Na medvědy má zvláštně vyvinutý palec, který používá při okusování bambusu
 • Z medvědů má druhý nejdelší ocas (nejdelší má lenochod)
 • Žije asi 20 let ve volné přírodě
 • Pokud přežije stěhování do zajetí, tak se dožívá déle – až 30 (rekord 38 let)
 • Potrava z 99 % bambus (i přesto, že patří mezi masožravé/všežravé)
 • Medvěd s nejkulatější lebkou – pravděpodobně díky nestálému kousání bambusu
 • Žere pouze některé druhy bambusu
 • Druhy bambusu, které žere, dnes rostou pouze ve velkých nadmořských výškách
 • Dospělí jedinec nemá přirozeného nepřítele – krom toho nejhoršího – člověka
 • Pro mláďata mohou být nebezpeční leopardi sněžní, divocí psi, orli, asijský medvěd černý
 • Každý rok musí pandy migrovat na po různých nadmořských výškách, protože vždy potřebují trochu jinak složenou potravu (přičemž jde vždy o bambus) – velký problém pro pandy nastává v nižších nadmořských výškách, které jsou osídleny člověkem
 • V minulosti proběhlo několik výzkumů, kdy byly pandy pozorovány pomocí GPS obojků – z pozorování vyplynulo, že migrují v průběhu roku
 • Naprostou většinu života tráví jídlem a spánkem
 • Žije samotářským životem – každý dospělí jedinec má své území a netrpí návštěvy
 • Potkávají se pouze v období rozmnožování
 • Samec samici po páření opustí a samice se pak stará o mládě sama
 • Hmotnost mláďat po narození dosahuje pouze 0,2 kg a měří cca 15 cm

Kde můžete vidět pandu velkou na vlastní oči?

Panda velká v Evropě

V Evropě můžete Pandu vidět hned na několika místech. V České republice sice žádnou nepotkáte, ale v okolních zemích jich několik najdete.

Rakousko – Vídeň – ZOO Tiergarten Shonbrunn

Nejblíž máme pandy ve Vídeňské ZOO Tiergarten Shonbrunn, kde se zdejšímu páru pand v letech 2007, 2010 a 2013 narodilo vždy jedno mládě. Poslední z nich bylo posláno zpět do Číny, ale i tak zde můžete vidět 4 pandy. V roce 2007 šlo o první ZOO v Evropě, kde se podařilo odchovat mládě pandy po 25 letech.

Německo – Berlín – Zoological garden

V roce 2012 sice Berlínské ZOO zemřel ve věku 34 let pandí samec Bao Bao, ale v roce 2017 přivezla z Číny zdejší ZOO nový pár pandy velké, takže i v Berlíně, který je z České republiky relativně dobře dostupný můžete pandy vidět.

Belgie – Pairi Daiza

V roce 2016 se zdejšímu páru narodilo mládě.

Nizozemsko – Ouwehands Dierenpark

Další ZOO, kde se v roce 2017 povedlo úspěšně odchovat mládě.

Francie – ZOO park de Beauval

Pandy zde mají od roku 2012, ale v této ZOO se odchovat mládě zatím nepovedlo.

Finsko – Ahtari ZOO

Pandy jsou ve Finsku poměrně novinkou. ZOO Ahtari se dvě povedlo získat teprve v roce 2017.

Skotsko – Edinburgh ZOO

ZOO Edinburgh vlastní pár od roku 2011.

Asie a Čína

V případě, že jedete do Číny, tak máte hned 12 možností vidět pandy v ZOO. Většinou jde o pár a vědci se v těchto ZOO snaží pandy rozmnožovat. Krom Číny vlastní pandy ještě dalších 8 ZOO v Asii. Tyto ZOO najdete v Indonésii, v Japonsku, v Thajsku, v Malajsii nebo na Taiwanu.

Panda velká v Austrálii

V Austrálii můžete vidět pouze jedinou ZOO, kde můžete vidět dvě pandy velké.

Severní Amerika

V Severní Americe můžete navštívit dalších 6 ZOO, kde mají pandy. V Severní Americe se podařilo v zajetí odchovat nejvíce mláďat a některá z nich poslat zpět do Číny. Celkem zde návštěvníci mohli obdivovat 17 mláďat a ve dvou případech dokonce pandí dvojčata. Z uvedených 17-ti mláďat jich 6 pochází z odborníky neuznávanější ZOO v San Diegu a dalších 6 ze ZOO v Atlantě.