Syracusy – výlet do historie ostrova Sicílie

Město Syracusy (Syrakusy, Syracuse, Siracusa) – nádherné 2700 let staré historické město, které najdete v jihovýchodním cípu ostrova Sicílie v Itálii. Město je pozoruhodné svou bohatou řeckou historií, kulturou a architekturou. Krom uvedeného se v městě narodil jeden z nejslavnějších fyziků všech dob Archimedes. Další slavná osobnost, která se narodila v tomto městě se jmenuje Lucie. Konkrétně jde o svatou Lucii, která se stala patronem města.

Město Syracusy hrálo velmi důležitou roli ve středověku, kdy bylo jednou z hlavních mocností středomořského světa. Cicero o městě v tehdejších dobách napsal „největší řecké město a nejkrásnější z nich“. Syracusy sice největší nikdy nebylo a v dnešním světě nehraje zdaleka tak významnou roli jako v dobách Řecka, ale o tom že jde o jedno z nejkrásnějších měst, není do dnes pochyb.

V období kolem 5. století před naším letopočtem mělo Syracusy téměř stejně obyvatel jako Atény. Dnes má město „pouze“ 125.000 obyvatel a v porovnání s největšími městy Itálie jako Řím, Miláno, Turín nebo Neapol jde spíše o menší město.

Syracusy – nejdůležitější památky

Ucho Dionysia

Ucho Dionysia (italsky: Orecchio di Dionisio, anglicky: The Ear of Dionysius) – vápencová jeskyně vytesaná do kopce Temenites nedaleko města Syrakusy. Jméno jí dal Michelangelo da Caravaggio a vychází z podobnosti s lidským uchem a také podle akustických efektů uvnitř jeskyně. Lidský hlas je zde slyšet asi 16 krát lépe.

Ucho Dionysia bylo pravděpodobně vytvořeno ze starého vápencového lomu. Jeskyně je vysoká 23 metrů, což je velikost osmi patrového paneláku a zasahuje asi 65 metrů do útesu. Díky kapkovitému tvaru „slza“ a zatočení přibližně ve tvaru písmene „S“ je zde extrémně dobrá akustika. V jeskyni je slyšet i ten nejtišší zvuk a s tím souvisí hned několik pověstí, které se k jeskyni váže.

V určitou dobu sloužila jeskyně i jako zásobárna vody pro město, ale po jednom ze zemětřesení se stala jako zásobárna vody nepoužitelná.

Legenda o jeskyni říká, že Dionysius používal jeskyni jako vězení pro politické disidenty a prostřednictvím dokonalé akustiky odposlouchával plány a tajemství svých zajatců. Dalším využitím výborné akustiky bylo, že při mučení vězňů, byl jejich křik, slyšel daleko více, než

v jiném prostředí. Není zřejmé, kdy tato legenda vznikla, ale jednou z variant je, že ji zveřejnil Michelangelo da Caravaggio, který dal jeskyni jméno.

V dnešní době už není možné slyšet pověstný 16 krát hlasitější zvuk, ale stále zde můžete poslouchat ozvěnu hlasu.

Archeologické muzeum Paolo Orsi

Celý název: The Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi. Muzeum obsahuje vzácné artefakty z dob pravěku, řecké a římské doby, který byly nalezeny při archeologických průzkumech na Sicílii nebo přímo ve městě. Celé muzeum je rozděleno do čtyř sektorů A, B, C a D.

Sektor A – je věnován pravěku (doba paleolitu a doba železná). Uvidíte zde několik zkamenělin, které svědčí o existenci některých zvířat na ostrově Sicílie.

Sektor B – obsahuje vše o řeckých koloniích na ostrově včetně několika vzácných soch:

bezhlavá mramorová socha Kouros (nalezená u Leontini a pochází z roku cca 500 před naším letopočtem)

sochy Demetera a Kora

bezhlavá ženská socha, která drží dvě dvojčata

Sektor C – nálezy z kolonií Syrakusů: Akrai z roku 664 před naším letopočtem nebo Kasmenai, Camarina, Eloro, Gela a Agrigento.

Sektor D – umístěný v horním patře, byl slavnostně otevřen v roce 2006. Obsahuje nálezy z období helénské a římské.

Hrad Maniace

Také známý jako Castello Maniace byl postaven v letech 1232 až 1240 za vlády římského císaře Fridricha II. Nachází se v nejvzdálenějším místě od pevniny na ostrově Ortygia. Na tomto ostrově se tehdy nacházelo téměř celé město Syrakusy. Hrad byl postaven na místě dřívější pevnosti, kterou postavil byzantský generál George Maniaces v roce 1038 po tom, co dobil Sicílii z rukou Arabů. Hrad dostal jméno právě po něm.

V 13. století byl hrad používán jako královská rezidence a v roce 1300 zde bylo podepsáno příměří mezi králem Sicílie a Neapole.

V druhé polovině 15. století se funkce hradu znovu měnila a začal sloužit jako vězení a 16. století se znovu změnil na pevnost. Tou dobou bylo dostavěno několik vnějších zdí a hrad výrazně snížil šanci případného dobití.

V roce 1693 hrad poničilo zemětřesení a ještě dřív, než se hrad povedlo uvést do původního stavu, tak ho postihla další pohroma. Došlo zde k výbuchu střelného prachu a byla nutná další přestavba hradu.

Se začátkem Napoleonských válek byl hrad přebudován znovu, aby se mohly na hradby umístit děla. V roce 1838 zde vyrostly kasárny. Hrad Manice zůstal ve správě vojska až do 70. let minulého století.

V letech 1993 až 2003 proběhla částečná rekonstrukce a v současné době můžete hrad navštívit a dozvědět se o něm více.

Hrad Eurialo

Hrad Eurialo nebo také Castello Eurialo byl postaven asi 400 let před naším letopočtem. Hrad stojí nedaleko města na kopci a podle všeho nebyl nikdy dobit. I když nebyl dobit, tak přesto došlo ke zničení hradu. Hrad se přestal používat a postupně se rozpadl. Dnes z tohoto kdysi vojensky nejlépe připraveného hradu zbyla zřícenina.

Na úpravách hradu se částečně podílel i nejslavnější rodák z města Archimedes a možná i díky tomu nebyl hrad nikdy dobit. Hrad se stal nedobytný i díky několika příkopům a padacím mostům. Další promyšlenou ochranou hradu jsou tajné vchody, které mohli sloužit pro zásobování hradu v dobách, kdy byl hrad v obležení. Hrad byl připraven i na případné prozrazení tajných vchodů. Tenké uličky chodeb se důmyslně klikatily, takže případný nezvaný návštěvník vůbec nevěděl, kam jde natož, aby byl připraven k boji.

Z pevnosti se Vám naskytne nádherný výhled na město Siracusa a ostrov Ortigia. Když budete stát nahoře, tak Vás možná napadne, proč hrad nebyl nikdy dobit. Město leží dole pod prudkým kopcem a hrad nájezdníky pravděpodobně až tak nezajímal, protože si vzali, co potřebovali dole ve městě.

Dnes se na zřícenině hradu konají každý den komentované prohlídky mezi 9 a 19 hodinou a také zde najdete snad nejlepší pizzu v Itálii. Pokud někde narazíte ještě na lepší, tak určitě napište email nebo komentář.

Apollónův chrám

Apollónův chrám (Temple of Apollo) – na ostrově Ortygia se nacházejí pozůstatky nejstaršího dórského chrámu Magna Graecia, který se dochoval do dnes. Apollónův chrám pochází z 6. století před naším letopočtem. Stejně jako mnoho jiných památek podobného stáří se i Apollónův chrám nachází pod okolním povrchem. Tentokrát však nejde o to, že by se propadal – zbytky chrámu už nejsou tak těžké, ale v okolí stavby se za staletí nahromadilo mnoho materiálu.

Apollónův chrám má za sebou bohatou historii a ne vždy bylo známo, že tento chrám existuje. Chrám byl několikrát přestavěn. Sloužil jako byzantský kostel, jako mešita a pak zase jako kostel. Ve 12. století došlo k poslední přestavbě. Touto dobou bylo město pod nadvládou Španělska a kostel byl přestavěn na kasárna. Stavba jako kasárna sloužila až do roku 1942, kdy došlo k zbourání kasáren. Důkazy o existenci chrámu existovaly již od roku 1860, ale k jeho odhalení došlo až po roce 1942.

I když většina sloupu a zdí z chrámu se nedochovala, tak to co se dochovalo se na místě, nachází v překvapivě dobrém stavu a svědčí to o impozantní velikosti této stavby.

Archimédovo náměstí

Kolem náměstí, které se jmenuje po jednom z nejslavnějších matematiků a fyziků, jsou postaveny nádherné historické domy. Budovy pocházejí ze 14. a 15. století. Největším lákadlem pro turisty na Archimédově náměstí (The Piazza Archimede) je secesní kašna uprostřed. Archimédova fontána (Fontana di Artemide) od Giulia Moschettiho znázorňuje vílu Arethusa, která je bohyní Artemis přeměněna na pramen. Opravdový pramen Arethusa se nachází jen nedaleko od kašny.

Fontána Arethusa – místo kde roste papyrus

Fontána Arethusa (anglicky: The Fonte Aretusa, italsky: Fonte Aretusa) – je vlastně přírodní kašna na ostrově Ortygia v historickém centru města Syrakusy.

Fontána vystupuje v řadě laterálních děl slavných spisovatelů. Jde například o Johna Miltona Virgila nebo Williama Wordswortha.

Tuto známou fontánu neproslavilo pouze množství laterálních děl a kouzlo místa samotného, ale také to, že jde o jedno ze dvou míst v Evropě, kde roste papyrus. Druhé místo najdete u řeky Fiume Freddo.

Syracusy – památka UNESCO

I když město ztratilo svůj význam z dob, kdy se ještě nepsal náš letopočet, tak i dnes se na město nezapomíná. Díky tomu, že se zde nachází mnoho historických památek z dávných dob, bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

K zápisu na seznam UNESCO došlo v roce 2005 a současně byly na seznam UNESCO zapsány hrobky Pantalica (více v článku Nekropole Pantalica v údolí řeky Anapo). Syracusy a Pantalica tedy vystupují v seznamech UNESCO společně.

PA_0086_01_Syracusy - Itálie - cestování - dovolená v itálii - Panda na cestach - panda1709.png
Pobřeží Syracusy – Itálie

Syracusy GPS souřadnice

37.0646139N, 15.2907197E


www.Anglina.uNas.cz

www.Panda1709.com

3 komentáře: „Syracusy – výlet do historie ostrova Sicílie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *