Pantalica – hrobky v údolí řeky Anapo

Pantalica – se nachází v jihovýchodní části italského ostrova Sicílie. Jde o pohřebiště významné archeologické hodnoty, kde lidé pohřbívali své předky již v pravěku.

Soutěsku Pantalica najdete v pohoří Monti Iblei v odlehlé oblasti mezi městy Ferla a Sortino. Na ploše větší než 3.712 hektarů zde najdete více než 5.000 hrobek (dříve se uvádělo přes 4.000, ale jde o zdroje z minulého století), které pocházejí z období od 13. do 7. století před naším letopočtem. Nejde však jen o hrobky, na těchto místech bylo nalezeno několik pozůstatků i z dob pravěku.

Pantalica – popis

Hluboký kaňon kolem řek Anapo a Calcinaramusel být i v dobách pravěku velmi nepřístupnou oblastí. Také téměř všechny hrobky se nachází na nepřístupných místech. Vchod do hrobek je většinou čtvercového tvaru. V minulosti byl vchod do každé z hrobek uzavřen kamennou deskou, dnes jsou hrobky z větší části otevřené a kamenná deska u části hrobů chybí.

Celá oblast je rozdělena na 5 oblastí:

  • Pohřebiště Filiporto – najdete zde téměř 1.000 hrobek a pozůstatky velkého skalního příkopu, který byl vybudován pravděpodobně ve 4. století před naším letopočtem. Oblast Filiporto je přístupná z městečka Ferla.
  • Severozápadní pohřebiště – jde o téměř nejstarší pohřebiště v této oblasti. Nejstarší hroby pocházejí z 12. Století před naším letopočtem.
  • Pohřebiště Cavetta – zdejší domy vytesané do skal a hrobky můžete pozorovat ze silnice a k tomu určených vyhlídkových plošin.
  • Severní pohřebiště – velkolepí hřbitov, kde můžete vidět více než 1.000 hrobek ve velmi příkrých stěnách kaňonu řeky Calcinara. Nejlepší pohledy na zdejší hrobky najdete kromě vyhlídkových plošin, které jsou k tomu určeny.
  • Jižní pohřebiště – více než kilometr dlouhá cesta kolem řeky Anapo, kde uvidíte to nejlepší, co v této oblasti vidět můžete.
Pantalica - Itálie - cestování - dovolená v itálii - Panda na cestach - panda1709
Pantalica – Itálie

Anaktoron – knížecí palác

Na vrcholu kopce se nachází více pokojová budova (Mycenaean princely palace). Tato budova nemá úplně jasný původ, ale je jasné, že se používala v období byzantské nadvlády nad touto oblastí, protože nese prvky byzantské architektury.

Jde o jedinou budovu, která se v této oblasti nachází na kopci, tak jde o archeologickou záhadu, která možná nebude nikdy rozluštěna.

Proč lidé žili v této nepřístupné oblasti?

Tato oblast byla trvale obydlena už od 13. století před naším letopočtem. Ale proč si obyvatelé Sicílie vybrali pro život toto nepřístupné místo? Důvodem bylo zřejmě relativně jednoduché vytvoření obydlí. V místě se nachází spousta jeskyní, které nejen, že sloužili jako obydlí, ale také o nich krajinou procházející člověk vůbec nevěděl. Takže při nájezdech ze severu Afriky, byly zdejší obyvatelé v bezpečí.

Dalším zásadním důvodem pro výběr této oblasti pro život se stala jednoduchá úprava obydlí. Zdejší vápencové skály šli jednoduše opracovat, takže zde vzniklo mnoho hrobů, které museli vyhloubit ručně.

Pantalica – co sem láká návštěvníky?

Kromě historického významu oblasti sem láká turisty krásná krajina, kde se návštěvník dostane do kontaktu s přírodou a historií zároveň. Uvidíte zde krásné vodopády, vysoké skalní stěny, čisté řeky a nespočet jeskyní.

Pantalica – památka UNESCO

Hrobky, které jsou v těchto místech vyhloubeny do vápencových skal, významně přispívají k archeologickým průzkumům. Jedinečnost této oblasti zapříčinila zápis oblasti na seznam světového dědictví UNESCO. Zápis proběhl v roce 2005.

Místo zvané nekropole Pantalica bylo na seznam UNESCO zapsáno společně s městem Syrakusy, které najdete asi 30 km na jihovýchod u pobřeží. V městě Syrakusy najdete také nekropole ze stejného období.

Na seznam UNESCO byla zapsána pouze oblast cca 205 hektarů, kde najdete nejvíce hrobů.


www.Anglina.uNas.cz

www.Panda1709.com 

4 komentáře: „Pantalica – hrobky v údolí řeky Anapo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *