Bazilika Svatého Marka v Benátkách

Bazilika svatého Marka (anglicky Cathedral Basilica of Saint Mark nebo Italsky Cattedrale Patriarcale di San Marco) je jedna z nejkrásnějších historických památek v Benátkách a Itálii vůbec. Jde o nejznámější příklad Italsko-byzantské architektury. Katedrálu najdete na stejnojmenném náměstí Piazza San Marco.

Katedrála byla původně jen kaple sousedního Dóžecího paláce ODKAZ a až v roce 1807 se stala městskou katedrálou.

Bazilika Svatého Marka a její historie

Zvonice Svatého Marka

Historicky na místě dnešní Baziliky svatého Marka stála jako první zvonice svatého Marka a to hned vedle Dóžecího paláce. Zvonice byla postavena v letech 828 až 832. Tato zvonice byla v roce 976 spálena a o dva roky později obnovena. V dalších letech se dochované dokumenty o tomto místě moc neshodují a někdy si dokonce protiřečí.

Kostel Svatého Marka

Dle historických dokumentů je zřejmé, že na místě dnešní katedrály stál kostel již v 11. století. Údaje se však rozházejí, tak není jasné, že byla stavba zahájena již v roce 1060 nebo až 1100. Už tehdy byl kostel bohatě zdoben a dokonce se mu říkalo Chiesa d’Oro (kostel zlata). Stejně jako není jasné, kdy byl kostel postaven, tak není zřejmé, kdy došlo k jeho vysvěcení.

Dle dvou různých dokumentů k vysvěcení došlo v letech 1102 a pak 1117. Historikové tuto skutečnost vysvětlují možnou rekonstrukcí hned po vysvěcení kostela nebo tím, že v Benátkách mohl stát ještě jeden kostel Svatého Marka. Další vysvětlení znovu vysvěcení kostela a asi nejpravděpodobnější, že kostel postihl velký požár v roce 1106 a tak musel být znovu přestavěn. O velkém požáru v Benátkách se píše hned v několika dokumentech z této doby, ale není z nich jasné, zda požár postihl i tuto část Benátek.

Podstatná změna přišla v 13. století, kdy došlo k výraznému zvětšení tehdejšího kostela. Hned v první polovině 13. století byla dokončena nová fasáda, klenby a vznikla mnohem větší kopule, než byla ta původní.

Bazilika Svatého Marka - Benátky (Venezia) - Italie - cestování - dovolená v itálii - Panda na cestach - panda1709
Bazilika Svatého Marka – Benátky (Venezia) – Itálie

Zatímco vnější část budovy se od 13. století příliš nezměnila, tak vnitřní výzdoba se změnila několikrát. Uvnitř kostela tak můžete vidět velkolepé zlaté mozaiky, které jsou stovky let stejné. Většina zlata pochází z dnešního Turecka, odkud sem bylo přivezeno po dobytí tehdejší Konstantinopole (Istanbul) v roce 1204. Mnoho vnitřních prvků benátských kostelů, tak pochází právě z těchto míst. Některé sochy byly vytvořeny na motivy těch byzantských a díky precizní práci benátských sochařů nelze přesně říct, zda byly sochy dovezeny nebo vytvořeny v Benátkách.

V 13. století došlo i na úpravu vnějšku baziliky. Původní fasáda byla postupně pokryta mramorem.

Katedrála Svatého Marka

Zatímco v dřívějších dobách benátské republiky do roku 1807 byl kostel podřízen Dóžecímu paláci. Po konci benátské republiky došlo k zásadní změně a bazilika patřila pod zdejšího biskupa. V roce 1807 se stala bazilika Svatého Marka katedrálou Benátek. Do té doby sloužil jako katedrála mnohem menší kostel San Pietro di Castello (katedrálou Benátek od roku 1451 do 1807).

Bazilika Svatého Marka – Exteriér

Bazilika Svatého Marka je jednou z nejkrásnějších staveb na světě a možná ani nevíte kam se podívat dřív. Zde máte přehled těch nejvzácnějších prvků, které můžete vidět z vnějšku katedrály.

Bazilika Svatého Marka – Kopule

Na střeše Baziliky můžete pozorovat pět kopulí, které představují řecký kříž. Hlavní kopule se nachází uprostřed tohoto kříže. Hlavní kopule uprostřed a ještě západní kopule jsou větší než další tři.

Bazilika Svatého Marka – Koně Svatého Marka

Socha koní Svatého Marka byla na balkón baziliky umístěna již v roce 1254. Samotná socha je pravděpodobně ještě mnohem starší, ale na jejím původu se historikové neshodují. Podle všeho byla socha původně v Konstantinopoli, odkud ji dovezl Dóže Enrico Dandolo jako kořist z čtvrté křížové výpravy v roce 1204.

V roce 1797, kdy byly Benátky pod kontrolou Napoleona, nechal sochu převést do Paříže, ale v roce 1815 byla vrácena zpět do Benátek.

Od 70. let minulého století byla během oprav socha umístěna do Muzea Svatého Marka uvnitř baziliky a tam zůstala do dnes. Na její místo byla umístěna bronzová replika původní sochy.

Bazilika Svatého Marka – Tetrarchové

Během velké krize Římské říše ve 3. století našeho letopočtu, nechal zřídit císař Dioklecián novou strukturu. Šlo o vládu čtyř spolupracujících císařů, kterým se říkalo Tetrarchové. Socha čtyř Tetrarchů má představovat nutnou spolupráci všech čtyř vládců. Socha vznikla už ve 3. století, ale až do roku 1204 byla umístěna v Konstantinopoli. Stejně jako Koně Svatého Marka byla dovezena v roce 1204 jako kořist z čtvrté křížové výpravy. Socha je umístěna na nižší věži a můžete ji vidět z Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco). Jedna z postav nemá kus nohy a tento kus byl až v 60. letech minulého století objeven v Istanbulu. Díky tomu se podařilo s jistotou objasnit původní umístění této sochy. Do dnes je zbytek sochy umístěn v Archeologickém muzeu v Istanbulu (Istanbul Archaeology Museum).

Bazilika Svatého Marka – Narthex

Narthex nebo také chrámová předsíň je název pro vstupní prostor u hlavního vchodu do kostela. Bazilika Svatého Marka má jednu z největších vstupních prostor na světě (62 x 6 metrů). Předsíň kostela můžete vidět z Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco). Strop zdejšího narthexu zdobí mozaika, kde můžete pozorovat příběhy ze Starého zákona. Zdejší mozaikový strop pochází ze 13. století a patří k nejvzácnějším mozaikám na světě.

Bazilika Svatého Marka – Interiér

Mramorová podlaha

Zdejší mramorová podlaha pochází z 12. století. Pokud se dostanete do vnitřní části katedrály, tak můžete pozorovat spoustu geometrických a zvířecích obrazů na podlaze katedrály. Najdete zde například kohouty, lišku nebo několik křížů. Vysvětlení co tyto obrazce znamenají se různí.

Mozaiky

Velkou část interiéru katedrály pokrývají mozaiky. A většina z nich používá tak zvané pozadí zlatého skla, což vytváří třpytivý efekt. Bohužel velká část původní středověké mozaiky byla v 18. století „obnovena“ a tím vlastně zničena. Asi třetina však zůstala v původním stavu, zbytek obnovou ztratil výrazně na kvalitě.

Nejstarší původní mozaiky byly vytvořeny již v roce 1070 a postupně vznikaly další a další. Na některých můžete pozorovat velký byzantský vliv a jiné jsou jasně dílem Benátčanů. Po požáru v roce 1419 se zase obnovy účastnilo několik umělců z Florencie.

Zatímco při vstupu do katedrály můžete spatřit obrazy ze Starého zákona, tak vnitřní mozaiky zobrazují Nový zákon. Najdete zde mnoho obrazů ze života Panny Marie, Krista, mnoha světců a andělů. Najdete zde i scény ze života Svatého Marka.

Pokladnice

Pokladnice baziliky obsahuje opravdu vzácné artefakty. A v minulosti obsahovala ještě vzácnější prvky. Většina obsahu pocházela v období před rokem 1231 z Konstantinopole a Benátek.

V roce 1797 po konci Benátské republiky byly některé vzácné artefakty roztaveny pro výrobu mincí. Roztaveny byly hlavně poklady ze zlata, ale další drahé kameny přežili a jsou zde umístěny do dnes.

Oltářní obraz

Oltářní obraz Benátské katedrály (Pala d’Oro), jedno z nejvzácnějších děl byzantského řemeslného umění. Toto mistrovské dílo obsahuje 1300 perel, 300 safírů, 300 smaragdů a 400 granátů. Všechny prvky obrazu jsou originální a vysoce leštěné drahokamy.

Bazilika Svatého Marka – Cappella Marciana

Cappella Marciana je název pro orchestr Baziliky Svatého Marka. Tento orchestr zajišťoval po staletí pravidelné koncerty v katedrále. Tradiční koncerty se zde krom několika přestávek provozují již od roku 1463.

Bazilika Svatého Marka – Zajímavosti

 • Uvnitř i vně kostela můžete vidět více než 500 různých sloupů
 • Výška katedrály – 43 metrů
 • Vnitřní výška – 28 metrů
 • Délka – 76 metrů
 • Šířka – 62 metrů
 • Rozloha vnitřní mozaiky – přes 8000 m2

Patron Benátek Svatý Marek

Palestina je označovaná za místo narození Svatého Marka, ale není zřejmé, kdy přesně se narodil. Svatý Marek je označována za autora nejkratšího evangelia (Evangelia podle Marka). Jméno Marek se v Novém zákoně vyskytuje hned několikrát, ale není úplně zřejmé, zda šlo o stále stejnou osobu a také zda šlo o autora evangelia.

Svatý Marek je považován za zakladatele křesťanství v Africe a podle legendy tam měl v roce 68 podstoupit mučednickou smrt. Benátčané v roce 828 ukradli v Egyptě jeho ostatky a umístili v dnešní Bazilice Svatého Marka. Jiné dokumenty říkají, že jsou ostatky Svatého Marka umístěny v Alexandrii v tamním pravoslavném chrámu. Svatý Marek se od roku 828 stal patronem města Benátky.


www.Anglina.uNas.cz

www.Panda1709.com 

2 komentáře: „Bazilika Svatého Marka v Benátkách

 • Červen 11, 2019 (11:41 am)
  Permalink

  hledám někoho kdo umí dobře italsky na pár překladů? Máte někdo zájem? dobře zaplatím? Je toho asi 40 stran. Prosím piště na email pavla.reslova@email.cz. Díky moc za případné odpovědi.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *