Assisi rodné místo Františka z Assisi

Assisi (latinsky Assisium) je město v provincii Perugia, které najdete asi 120 km na sever od hlavního města Itálie Řím. Toto místo se považuje za místo, kde se narodil slavný latinský básník Propertius. Kromě tohoto básníka, který se zde měl narodit již v roce 50 před naším letopočtem, se zde narodil svatý František a to v roce 1208.

Historie Assisi

Historie Assisi je velmi dlouhá a sahá až do roku 1000 před naším letopočtem. V této době sem přišlo několik imigrantů a založili menší osadu. Další prokazatelné osídlení pochází z roku 450 před naším letopočtem. V této době zde byla postavená osada na vyvýšeném místě pro lepší obranu před útočníky. Od roku 450 před naším letopočtem je místo trvale osídleno jen se měnilo, kdo oblast ovládá.

V roce 295 před naším letopočtem převzali kontrolu nad oblastí Římané a z Assisi vznikla dobře prosperující vesnice. V této době zde bylo postaveno několik významných budov: fórum (dnes Piazza del Comune), městské hradby, divadlo, amfiteátr, chrám (dnes kostel svaté Marie) a mnoho dalších.

V roce 545 už našeho letopočtu byla velká část vesnice zničena a město bylo připojeno k Lombardii. Vesnice ztratila svou nezávislost a oficiálně patřila pod vládu Perugie. Několikrát za svou nezávislost musela bojovat a až v 11. století se povedlo nezávislost vybojovat.

Ve 13. století přešlo tehdy vzkvétající město pod vládu papeže a v roce 1367 částečně přestavěno. Rozvoj města hodně přibrzdila velká epidemie černého moru.

Assisi - Italie - cestování - dovolená v itálii
Assisi – Itálie

Assisi dnes

V dnešní době se stalo Assisi cílem mnoha potních cest, které jsou spojené se svatým Františkem z Assisi. Vzhledem k tomu, že Assisi bylo v roce 2000 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, tak se přijíždějí turisté z celého světa.

Nejdůležitější památky města Assisi

Bazilika svatého Františka

Bazilika svatého Františka (The Basilica of San Francesco d’Assisi) – bazilika se začala stavět bezprostředně po svatořečení svatého Františka v roce 1228 a dokončena byla 1253. V roce 1997 došlo velkému poškození baziliky během zemětřesení. Bazilika byla na více než dva roky uzavřena pro veřejnost. Po dokončení nejdůležitějších oprav se stala znovu pro veřejnost přístupnou.

Kostel svaté Marie Maggiore

Kostel svaté Marie Maggiore je nejstarší stavbou na tomto místě.

Katedrála San Rufino

Katedrála San Rufino (The Cathedral of San Rufino) – katedrála s velmi vzácnou románskou fasádou a interiérem z 16. století.

Bazilika svaté Kláry

Bazilika svaté Kláry (Basilica of St. Clare) – byla postavena po roce 1257 a do dnes se zde dochovalo mnoho vzácných maleb a fresek.

Další památky

Bazilika Santa Maria degli Angeli, Kostel San Pietro, Římský amfiteátr z 1. století našeho letopočtu, palác Palazzo del Capitano del Popolo nebo Klášter sv. Benedikta na hoře Monte Subasio.

František z Assisi

František z Assisi se narodil v roce 1181 nebo 1182 (v tomto se historikové rozcházejí) a stal se z něj už za života známí katolický mnich a kazatel. Jedná se o jednu z nejznámějších náboženských osobností v historii lidstva. František z Assisi byl prohlášen za svatého již v roce 1228 papežem Řehořem IX. Později se stal společně se svatou Kateřinou patronem Itálie. Založil Františkánský řád, který pod tímto jménem funguje do dnes. V roce 1219 odešel do Egypta a pokusil se ukončit konflikt kolem křížových výprav. Zemřel v roce 1226.


Angličtina na cesty

www.Anglina.uNas.cz

Web který podporuje Pandu velkou

www.Panda1709.com 

3 komentáře: „Assisi rodné místo Františka z Assisi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *